Partners voor jeugd

Terug

Onze werkmaatschappijen

William Schrikker Stichting Jeugdbescherming & Jeugdreclassering

De WSS JB&JR geeft begeleiding aan ouders, kinderen en jongeren die een beperking of een ziekte hebben en waar er ernstige zorgen zijn over de veiligheid van de kinderen. Of als een jongere in aanraking is gekomen met het jeugdstrafrecht. De WSS JB&JR is landelijk werkzaam en werkt volgens het principe 'Er zijn als het moet'.

De Jeugd- & Gezinsbeschermers

DJGB zet zich in voor de bescherming van kwetsbare jeugdigen in de regio Noord Holland.  Met de aanpak 'Beschermen & Versterken' wil DJGB het jeugdige zodanig versterken dat zij in samenwerking met het gezin zich blijvend (verder) kunnen ontwikkelen tot gezonde en evenwichtige volwassenen die volwaardig deelnemen aan de samenleving. 

William Schrikker Gezinsvormen (WSGV)

William Schrikker Gezinsvormen (WSGV) is een landelijk organisatie die regionaal werkt. Onze organisatie biedt pleegzorg en gezinshuiszorg aan kinderen met een (licht) verstandelijke en/of lichamelijke beperking of een ernstige chronische ziekte, of soms is er sprake van een beperking bij de ouders. Deze kinderen hebben recht op een passend pleeggezin als ze om wat voor reden dan ook niet meer thuis kunnen wonen.

Expertisecentrum William Schrikker

Om de opgedane kennis en ontwikkelde expertise te borgen en te delen beschikt Partners voor Jeugd over een eigen expertisecentrum, het expertisecentrum William Schrikker. Zij ontwikkelen doorlopend hun kennis in samenwerking met professionals uit de praktijk van jeugdzorg en met universiteiten, hogescholen en gespecialiseerde instellingen.  

Bedrijfsondersteuning

De bedrijfsondersteuning van Partners voor Jeugd is werkzaam voor het gehele concern. De medewerkers van de BO doen wat nodig is om werkmaatschappijen en gemeenten goed te bedienen en dragen op die manier bij aan de doelstelling van de organisatie om kinderen veilig te laten opgroeien.