Partners voor jeugd

Terug

Jaarverslagen

In onze jaarrekening vindt u de activiteiten van Partners voor Jeugd en onze financiële positie. In onderstaande documenten kunt u de financiële informatie opvragen omtrent onze organisatie met daarbij een beknopte toelichting op de cijfers en het beleid.
 
 

Jaarverslag 2020 & controleverklaring 

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2015