Partners voor jeugd

Terug

Maatregelen Partners voor Jeugd omtrent Coronavirus

Op deze pagina leest u over de maatregelen die wij nemen in navolging van de richtlijnen van het kabinet en het RIVM omtrent het coronavirus. Deze maatregelen zijn om die reden in ieder geval van kracht tot en met 6 april. Voorop staat dat wij ook in deze situatie de veiligheid van het kind zo goed mogelijk waarborgen. 

Maatregelen Partners voor Jeugd:

 • Onze medewerkers werken zo veel mogelijk vanuit huis.
   
 • Alle registraties ten aanzien van veiligheidsplan, risicotaxatie, hulpverleningsplan, pleegouderbegeleidingsplan e.d. vinden conform de regulier gestelde frequentie en richtlijnen plaats. 
   
 • Er worden geen huisbezoeken meer afgelegd.
   
 • Als er geen acuut veiligheidsrisico is, vinden huisbezoeken en afspraken met cliënten telefonisch plaats of via Skype. 
   
 • Als er zorgen zijn over de acute veiligheid van het kind, dan kan alsnog worden besloten om een huisbezoek af te leggen. Uiteraard doen wij dit in overleg met onze samenwerkingspartners. Als een huisbezoek noodzakelijk is, dan doen we dit met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM.
   
 • Onze vestigingen hebben de minimale, noodzakelijke bezetting.
   
 • Voor gesprekken met andere instanties/instellingen wordt in overleg met de betrokkenen gekeken of de afspraak telefonisch plaats kan vinden of verzet kan worden naar een later tijdstip.

Onbegeleide bezoeken:

Gelet op de aangescherpte richtlijnen van het RIVM/Rijksoverheid worden onbegeleide bezoeken ontraden. Hieronder het beleid voor onbegeleid bezoek uitgesplitst op de verschillende situaties:

Uithuisgeplaatste kinderen:

Hiervoor geldt dat we verwachten dat jeugdhulpaanbieders/zorgaanbieders ook deze onbegeleide bezoeken ontraden. We volgen dit beleid en proberen een alternatieve manier van contact te vinden.

Thuiswonende kinderen:

Hiervoor worden bezoeken met de andere ouder ontraden, in ieder geval als deze niet binnen de richtlijnen van het RIVM/rijksoverheid kunnen plaatsvinden. Maar hier geldt dat maatwerk zeker mogelijk is en kan in voorkomende situaties zelfs wenselijk zijn. Als het binnen de richtlijnen van het RIVM past; 1,5 meter afstand bewaren, vervoer er naar toe verantwoord is (zoveel mogelijk per auto of fiets) en het medisch verantwoord is (zie hieronder), dan zou een bezoek doorgang kunnen vinden. Hierbij geldt dat in deze situatie, de omgangsregeling bij echtscheiding, er sprake is van (onderdeel zijn van) het huishouden en niet van bezoek zoals omschreven in de RIVM richtlijnen.

Ook hier geldt, dat indien het bezoek niet meer door kan gaan, we zoeken naar alternatieve vormen van contact.​

Medisch gezien kunnen bezoeken in ieder geval niet doorgaan als:

- Als kind of ouder(s) ziekteverschijnselen heeft die mogelijk wijzen op Corona;

- Het kinderen betreft met een verhoogde kwetsbaarheid voor corona, en/of;

- Het ouder(s) betreft met een verhoogde kwetsbaarheid voor corona;

- Er is sprake van een verhoogde kwetsbaarheid als er fysieke afwijkingen of gezondheidsproblemen zijn die een verhoogd risico op infectie met zich meebrengen;

- Er verplaatsingen tussen 3 of meer gezinnen/opgroeisituaties zijn (denk aan samengestelde gezinnen).

Wij volgen de situatie op de voet. Dagelijks vindt er intern overleg plaats of bovenstaande maatregelen nog aansluiten op de actuele situatie. Indien nodig zullen hier aanpassingen op worden gemaakt. Actuele informatie hierover kunt u vinden op onze website www.pvj.nl. Informatie richting onze cliënten kunt u vinden op William Schrikker en De Jeugd- en Gezinsbeschermers.
 
Wij hopen dat de bovenstaande maatregelen helpen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Mocht u naar aanleiding hiervan vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de desbetreffende manager die voor uw regio verantwoordelijk is.