Partners voor jeugd

Terug

Maatregelen Partners voor Jeugd omtrent Coronavirus

Op deze pagina leest u over de maatregelen die wij nemen in navolging van de richtlijnen van het kabinet en het RIVM omtrent het coronavirus. Voorop staat dat wij ook in de huidige situatie de veiligheid van het kind zo goed mogelijk waarborgen. 

Maatregelen Partners voor Jeugd:

 • Onze medewerkers werken zo veel mogelijk vanuit huis.
   
 • Alle registraties ten aanzien van veiligheidsplan, risicotaxatie, hulpverleningsplan, pleegouderbegeleidingsplan e.d. vinden conform de regulier gestelde frequentie en richtlijnen plaats.
   
 • Op basis van zijn/haar professionaliteit maakt de jeugdzorgwerker of pleegzorgwerker binnen gegeven kaders een eigen afweging over het wel of niet op huisbezoek gaan of het inzetten van een omgangsregeling. Hierbij weegt de professional de belangen van het kind af tegen de gezondheidsrisico’s van de betrokkenen en bespreekt hij/zij bij twijfel de overwegingen met zijn/haar manager. In geval van een omgangsregeling worden ook de belangen van andere betrokken (zoals ouders en pleegouders, gezinshuisouders) in de overweging meegenomen.
 • Als bovengenoemde afweging uitwijst dat een huisbezoek niet passend is, vinden huisbezoeken en afspraken met cliënten telefonisch plaats of via Microsoft Teams. Voor omgangsregelingen wordt in dit geval voor alternatieven gezorgd, zoals beeldbellen.
   
 • Als er zorgen zijn over de acute veiligheid van het kind of de jongere, dan zetten wij de passende interventie, zoals een huisbezoek, in. Uiteraard doen we dit in overleg met onze samenwerkingspartners en met optimaal gebruik van beschermingsmiddelen.
   
 • Huisbezoeken en omgangsregelingen worden goed voorbereid zodat de RIVM richtlijnen goed worden nageleefd. Binnen deze voorbereiding wordt o.a. afgewogen wie erbij kunnen zijn, hoe de 1,5 meter afstand kan worden gewaarborgd en of persoonlijke beschermingsmiddelen nodig zijn.
   
 • Onze vestigingen hebben de minimale, noodzakelijke bezetting.
   
 • Voor gesprekken met andere instanties/instellingen wordt in overleg met de betrokkenen gekeken of de afspraak telefonisch of via Microsoft Teams plaats kan vinden.

Ook nu de maatregelen langer duren blijven we de situatie op de voet volgen en overleggen intern dagelijks of bovenstaande maatregelen nog aansluiten op de actuele situatie. Indien nodig zullen hier aanpassingen op worden gemaakt. Op deze pagina vindt u altijd de meest actuele informatie. Informatie richting onze cliënten kunt u vinden op William Schrikker en De Jeugd- en Gezinsbeschermers.

Wij hopen dat de bovenstaande maatregelen helpen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Mocht u naar aanleiding hiervan vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de desbetreffende manager die voor uw regio verantwoordelijk is.