Partners voor jeugd

Terug

Bestuur en toezicht

Raad van Bestuur

◾De heer E.P.J. Heijdelberg, Voorzitter Raad van Bestuur
◾De heer P. Croiset van Uchelen, Lid Raad van Bestuur

De Raad van Toezicht

◾De heer F. Teeven, voorzitter
◾Mevrouw P.J.E. van Zuijlen
◾Mevrouw A.M.L van Dalen
◾Mevrouw T. Ineke
◾De heer M.P. van Gastel
◾De heer D.A. van de Velde
◾De heer J.C. van Dijk

Organisatiestructuur

Partners voor Jeugd bestaat uit verschillende werkmaatschappijen. De directeuren van de werkmaatschappijen vormen samen het PartnerOverleg.
De directeuren van de werkmaatschappijen zijn: 

 • Mevrouw N. Dehing, Directeur William Schrikker Stichting Jeugdbescherming & Jeugdreclassering 
   

 • Mevrouw A. Gamri, Directeur William Schrikker Stichting Jeugdbescherming & Jeugdreclassering
   

 • De heer M. van den Bosch, Directeur William Schrikker Stichting Jeugdbescherming & Jeugdreclassering
   

 • De heer H. Verbruggen, Directeur William Schrikker Stichting Jeugdbescherming & Jeugdreclassering
   

 • De heer R. van Rooden, Directeur William Schrikker Pleegzorg en Zorg & Wonen
   

 • Mevrouw I. ten Berge, Directeur Expertisecentrum William Schrikker
   

 • Mevrouw I. van Slageren, Directeur Bedrijfsondersteuning Partners voor Jeugd
   

 • Mevrouw M.  Adema, Directeur De Jeugd-& Gezinsbeschermers

Governance

Goed bestuur en toezicht zijn belangrijke voorwaarden voor goede zorg. Met de Governancecode Zorg 2017 volgen zorgorganisaties zeven principes die breed gedragen zijn in de hele sector. De Raad van Bestuur en Raad van Toezicht handelen naar de Zorgbrede Governance Code van 2017.
https://www.governancecodezorg.nl/​

Reglement Raad van Toezicht