Partners voor jeugd

Partners voor Jeugd is een overkoepelend samenwerkingsverband van organisaties die actief zijn in de (preventieve) jeugdbescherming en jeugdreclassering. Met elkaar bieden we een stevige basis voor onze professionals die iedere dag bezig zijn met het beschermen van kwetsbare jeugdigen en het ondersteunen van hen en hun ouders. Zodat elk kind veilig op kan groeien en zich kansrijk kan ontwikkelen.

Leer ons kennen

Coronavirus

Partners voor Jeugd neemt maatregelen in navolging van de richtlijnen van het kabinet en het RIVM omtrent het coronavirus.

Lees hier meer over onze maatregelen

Bestuur en toezicht

De veiligheid van het kind is de basis voor ons handelen. Elk kind heeft het recht om zich te ontwikkelen en op te groeien in een veilige omgeving. Als daarbij problemen ontstaan, al dan niet als gevolg van een beperking bij het kind of bij (één van) de ouders, dan bieden onze experts hulp. Dit gebeurt in nauwe samenwerking en afstemming met het netwerk en de gemeente. 

De Raad van Bestuur draagt de eindverantwoordelijkheid in de organisatie en wordt benoemd en gecontroleerd door de Raad van Toezicht.

Ga naar

Werkmaatschappijen

De 5 werkmaatschappijen van Partners voor Jeugd hebben vele tientallen jaren ervaring in de jeugdbescherming, jeugdreclassering en pleegzorg. Ook in het vrijwillig kader. Wij bieden betrouwbare kwaliteit voor die gezinnen die het (tijdelijk) niet op eigen kracht redden. Door onze samenwerking en een efficiënte bedrijfsondersteuning kunnen we onze middelen optimaal inzetten voor de ondersteuning van gezinnen die dat nodig hebben.

Meer informatie

Werken bij

Bij ons is het werk elke dag anders, want elk kind is anders. Dit geldt zowel voor onze jeugdzorgwerkers in het land, maar ook voor onze medewerkers op het centraal kantoor. Maar we werken altijd voor één gezamenlijk doel: Kinderen een goede en veilige toekomst bieden. Wil jij je steentje hieraan bijdragen? Bekijk onze vacature- en stageplekken op onze 'Werken Bij'- website.

Ga naar

Jaarverslag

In onze jaarrekening vindt u de activiteiten van Partners voor Jeugd en onze financiële positie. In onderstaande documenten kunt u de financiële informatie bekijken van onze organisatie met daarbij een beknopte toelichting op de cijfers en het beleid.

Ga naar

Algemene inkoopvoorwaarden

Partners voor Jeugd hanteert voor leveranciers een aantal algemene Inkoopvoorwaarden. Deze zijn van toepassing op iedere overeenkomst en opdracht die door Partners voor Jeugd met leveranciers worden aangegaan of wordt verstrekt.

Ga naar

MVO en SROI

Social Return On Investment (afgekort SROI) gaat in het algemeen over het bieden van werk aan- en het opleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Als Partners voor Jeugd dragen we ook in de ondersteunende dienstverlening bij aan SROI. Zo benutten wij onze inkoopkracht maximaal om meer sociale impact te creëren en kopen wij in bij organisaties die een percentage van de contractwaarde terug laten vloeien in de maatschappij. Dit doen onze leveranciers onder andere door het creëren van leer- en werkplekken, coaching vanuit eigen kerncompetenties of door circulair inkopen.

Ga naar

Nieuws

Expertisecentrum William Schrikker verandert van naam

het Expertisecentrum William Schrikker verandert van naam. Vanaf 1 oktober gaan zij verder onder de nieuwe naam Expect jeugd. EXPECT staat voor verwachting en hoop: toegevoegde waarde voor de professionele praktijk en voor kansen op een veilige en gezonde toekomst voor kinderen en jongeren.

Ga naar