Partners voor Jeugd is een samenwerkingsverband van organisaties die actief zijn in de (preventieve) jeugdbescherming en jeugdreclassering. Met elkaar bieden we een stevige basis voor onze professionals die iedere dag bezig zijn met het beschermen van kwetsbare jeugdigen en het ondersteunen van hen en hun ouders. Zodat elk kind veilig op kan groeien en zich kansrijk kan ontwikkelen.

 

Wat kunt u van ons verwachten?

INTEGRALE ONDERSTEUNING VAN GEZINNEN EN JONGEREN

Het kind is de basis voor ons handelen. Elk kind heeft het recht om zich te ontwikkelen en op te groeien in een veilige omgeving. Als daarbij problemen ontstaan, al dan niet als gevolg van een beperking bij het kind of bij (één van) de ouders, dan bieden onze experts hulp. Dit gebeurt in nauwe samenwerking en afstemming met het netwerk en de gemeente. Partners voor Jeugd heeft alle specialismen op het gebied van jeugdbescherming en jeugdreclassering in huis. Wij bieden maatwerk en integrale hulpverlening in alle situaties. Immers, elk gezin en elke situatie is anders.

BETROUWBARE KWALITEIT

De werkmaatschappijen van Partners voor Jeugd hebben vele tientallen jaren ervaring in de jeugdbescherming en jeugdreclassering. Ook in het vrijwillig kader. Wij bieden betrouwbare kwaliteit voor die gezinnen die het (tijdelijk) niet op eigen kracht redden. Door onze samenwerking en een efficiënte bedrijfsondersteuning kunnen we onze middelen optimaal inzetten voor de ondersteuning van gezinnen die dat nodig hebben.

FLEXIBELE PARTNER VOOR GEMEENTEN

Door onze samenwerking kunnen we ons brede en diverse aanbod aanpassen aan de specifieke behoefte aan hulp en begeleiding die in uw gemeente nodig is. Wij zijn stevig verankerd in de regio’s en hebben alle specialismen in huis. Van de specialistische zorg voor ouders en kinderen met een beperking tot kennis over kwetsbare opvoedingssituaties op grond van verslaving, psychiatrische problematiek en complexe scheidingssituaties van ouders. Ook in het vrijwillig kader kunnen we passende zorg bieden in goede afstemming met het netwerk van het gezin en de wijkteams.

RUIMTE VOOR INNOVATIE EN TRANSFORMATIE

Door onze samenwerking creëren we meer tijd, ruimte en middelen om te werken aan een toekomstbestendig jeugdstelsel. Dat doen we samen met onze netwerkpartners en de gemeenten en in samenhang met de ontwikkelingen in de geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en armoedebestrijding. Dankzij onze landelijk dekking profiteren we van goede praktijken uit heel het land.